Fotoalbum årgang 1969

ARKIV FOTO FRA DENGANG . . . . .

Følgende foto stammer fra 2. Batteri - 2. Luftværnsafde-ling, Jyske Division, (batteriet blev startet som 2 RKBT februar 1969 Tønder Kaserne).

foto leveret af: Niels Peder B.Jensen - LAF-Esbjerg