14. Artilleriafdeling til Luftværnsmissilafdelingen

1. november 1937 - 31. december 2009

14. Luftværnsartilleriafdeling - Luftværnsmissilafdelingen