Fotoalbum årgang 1958-Juli

ARKIV FOTO FRA DENGANG . . . . . 

Følgende foto stammer fra 2. Batteri - 2. Luftværnsafdeling, Jyske Luftværnsregiment, Aalborg/Hvorup Kaserne

foto leveret af: 385150/58 Finn Lerbæk Pedersen